fbpx

Condiții Contractuale Generale

v1.1, valabil de la 29.03.2018.

 • Prezentele TCG includ termenii de utilizare a magazinului online Softdirect (în continuare Webshop), după cum urmează: Adresa Webshopului: soft.direct
 • Informații despre operatorul Webshopului (denumit în continuare Prestator): SoftDirect Kft.
 • Adresa sediului social: 1066 Budapesta, Teréz krt. 38. 131. Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: 01-09-298244 Cod fiscal: 25953039-2-42 Organul care a efectuat înregistrarea: Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Capitalei Furnizor de hosting: SoftDirect Kft.
 • Detalii despre serviciul de relații cu clienții: Adresă: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. (hartă) Telefon: +36 1 411 3606 (Luni-Vineri între orele 8-20, tarif normal) E-mail: licencek@softdirect.hu Program de lucru: L-V între orele 11-18
 • Acceptarea condițiilor contractuale generale
 • 1. În cursul efectuării înregistrării și cumpărăturilor (în ambele cazuri) utilizatorul, pentru a putea utiliza serviciile webshopului, este obligat să accepte condițiile TCG, prin selectarea căsuței din formular. În cazul acceptării termenilor TCG între Prestator și utilizatorul Webshopului ia ființă un contract. 2. Dacă utilizatorul nu acceptă condițiile TCG, nu va putea beneficia de serviciile Webshopului. Nu se poate înregistra și nici comanda.
 • Etapele comandării: 1. Procedura de înregistrare 2. Utilizarea coșului 3. Elaborarea comenzii 4. Metoda de verificare și rectificare a erorilor de introducere a datelor 5. Trimiterea comenzii 6. Confirmarea comenzii
 • Încheierea contractului de vânzare-cumpărare
 • 1. Dacă utilizatorul trimite comanda de pe paginile webshopului, iar prestatorul va confirma comanda prin e-mail, între cumpărător (utilizator) și prestator ia ființă un act de vânzare-cumpărare. (Dacă e-mailul de confirmare a comenzii nu sosește la client în termen de 48 de ore, cumpărătorul este descărcat de obligația ofertei, nu este obligat să cumpere bunurile comandate și să utilizeze serviciul.) 2. Utilizatorul acceptă faptul că contractul încheiat în acest fel se consideră încheiat în scris și intră sub incidența legislației Ungariei. Contractul este reglementat de prevederile prezentelor TCG. 3. Contractul ia ființă in limba maghiară și este stocat în mod automat de Webshop, în format electronic. Pentru utilizator devine accesibil după ce accesează Webshopul. Are posibilitatea să citească, să salveze sau să imprime conținutul acestuia.
 • Proprietățile esențiale ale produsului
 • Utilizatorii pot vedea proprietățile esențiale ale produsului pe paginile de prezentare a produselor.
 • Prețuri
 • Prețurile publicate în Webshop sunt, în cazul produselor noi, prețuri brute care includ TVA de 27%, iar în cazul produselor marcate ca „folosite“ sunt prețuri brute care includ TVA diferențial de 27%.
 • Livrarea, preluarea personală a mărfurilor
 • 1. Termenele de livrare figurează pe paginile de prezentare a produselor. 2. Livrarea produselor se efectuează la momentul convenit de prestator cu cumpărătorul. 3. Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea coletului în momentul livrării (sau al preluării personale). În cazul ambalajelor deteriorate, defectul trebuie înregistrat la fața locului în proces-verbal.
 • Moduri de plată posibile
 • 1. Personal, în numerar, la primirea produselor. 2. Personal, cu cardul bancar la terminalul nostru mPOS, la primirea produselor.
 • 3. În numerar la curier, la primirea produselor (ramburs) 4. Cu cardul bancar la curier, la primirea produselor (ramburs)
 • 5. Transfer bancar în contul nostru operat de Magnet Bank (plată anticipată) 6. Plată online cu cardul bancar prin intermediul serviciului OTP SimplePlay (plată anticipată)
 • 7. Din contul dv. PayPal (plată anticipată) 8. Plată online cu cardul bancar prin serviciul PayPal (plată anticipată)
 • 9. Plată cu Bitcoin (plată anticipată)
 • Dreptul de retragere
 • Conform Decretului Guvernului nr. 45/2014. (II.26.):
 • Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără justificare, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la finalizarea comenzii și după primirea contractului. De asemenea, în cazul în care a început executarea contractului de servicii, aveți dreptul de a rezilia contractul în termen de 30 de zile, fără motivare.
 • Nu puteți exercita dreptul de retragere și reziliere în cazul vânzării-cumpărării unui exemplar de software de computer dacă după înmânare ați desfăcut coletul.
 • Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere, este suficient să ne trimiteți o declarație clară care să cuprindă intenția retragerii/rezilierii (de ex. prin poștă sau pe cale electronică) la următoarea adresă: 1066 Budapesta, Teréz krt. 38. În acest scop puteți utiliza și modelul de declarație de retragere/reziliere atașată aici: Descărcare. Vă exercitați dreptul de retragere/reziliere dacă înainte de expirarea termenului menționat mai sus ne trimiteți declarația de retragere/reziliere.
 • În cazul retragerii va trebui ca imediat, dar în cel mult 14 zile după comunicarea retragerii, să ne trimiteți înapoi produsul la următoarea adresă: SoftDirect Kft. 1066 Budapesta, Teréz krt. 38. Costul de returnare a produsului va fi suportat de dumneavoastră.
 • Dacă vă retrageți din contract Softdirect Kft. poate solicita rambursarea deprecierii rezultate din utilizarea care excede folosirea necesară determinării naturii, proprietăților și funcționării produsului.
 • Vă informăm că vă puteți exercita dreptul de retragere și în perioada dintre data încheierii contractului și primirea produsului.
 • Dacă vă retrageți din acest contract, vom rambursa fără întârziere, dar cel mai târziu în termen de 14 zile de la sosirea înapoi a produsului, toate contraserviciile efectuate de dumneavoastră, inclusiv costul transportului (cu excepția costurilor suplimentare care au apărut fiindcă ați ales o altă metodă de transport decât cea mai ieftină metodă standard de transport oferită de noi.) La rambursare utilizăm aceeași metodă de plată ca cea utilizată în tranzacția originală, cu excepția cazului în care sunteți de acord în mod explicit cu efectuarea plății prin o altă metodă; în urma aplicării acestei metode de rambursare dumneavoastră nu veți suporta costuri suplimentare.
 • Link ODR
 • Platforma online de soluționare a litigiilor vă stă de asemenea la dispoziție, pentru care este necesară și adresa de e-mail a societății noastre, care este: licencek@softdirect.hu
 • Platforma online de soluționare a litigiilor poate fi folosită pentru soluționarea divergențelor, totodată platforma online de soluționare a litigiilor poate fi utilizată pentru soluționarea problemelor consumatorilor care decurg din contractele de vânzări și prestări de servicii online. Lin ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 • Instituții de conciliere
 • Societatea noastră cooperează și în cadrul procedurilor din fața instituțiilor de conciliere. Datele de contact ale instituțiilor de conciliere pot fi văzute aici(format pdf).
 • Informații despre garanția pentru vicii ascunse, garanția de conformitate și garanția comercială
 • 1. Garanția pentru vicii ascunse
 • În ce cazuri puteți beneficia de dreptul la garanția pentru vicii ascunse?
 • În cazul unei executări defectuoase din partea SoftDirect Kft. puteți valida față de societate cererea de aplicare a garanției pentru vicii ascunse, conform prevederilor Codului civil.
 • Ce drepturi aveți pe baza cererii de garanție pentru vicii ascunse?
 • Puteți – la opțiunea dumneavoastră – avea următoarele revendicări de garanție pentru vicii ascunse: Puteți solicita repararea sau înlocuirea produsului, cu excepția cazului în care îndeplinirea cerinței alese de dumneavoastră este imposibilă sau ar impune societății costuri disproporționate comparativ cu satisfacerea celeilalte opțiuni. Dacă nu ați solicitat, respectiv nu puteți solicita repararea sau înlocuirea produsului, atunci puteți solicita o livrare proporțională de contraserviciu sau puteți repara pe cheltuiala firmei produsul fie singur, fie prin intermediul altcuiva, sau – în ultimă instanță – puteți renunța la contract. Puteți trece de la dreptul ales de garanție pentru vicii ascunse la alt drept, însă cheltuielile astfel pricinuite vor fi suportate de dumneavoastră, cu excepția cazului în care trecerea a fost justificată, sau motivul se datorează societății noastre.
 • În ce limită de timp puteți valida cererea de garanție pentru vicii ascunse?
 • Aveți obligația să comunicați defectul imediat după descoperirea acestuia, dar nu mai târziu de două luni de la data descoperirii defectului. Totodată, doresc să vă reamintesc că după trecerea perioadei de prescripție de doi ani de la executarea contractului, nu vă mai puteți valida drepturile legate de garanția pentru vicii ascunse.
 • Față de cine puteți valida pretențiile legate de garanția pentru vicii ascunse?
 • Pretențiile legate de garanția pentru vicii ascunse pot fi validate față de societate.
 • Ce alte condiții mai trebuie îndeplinite în vederea validării drepturilor legate de garanția pentru vicii ascunse?
 • În afara comunicării defectului în termen de șase luni de la data executării nu mai există nici o altă condiție în vederea validării pretențiilor legate de garanția pentru vicii ascunse, dacă dovediți că produsul, respectiv serviciul a fost oferit de societatea SoftDirect Kft. După șase luni de la data livrării sunteți însă obligat să dovediți că defectul pe care l-ați identificat exista deja în momentul livrării.
 • 2. Garanția de conformitate
 • În ce cazuri puteți beneficia de dreptul la garanția de conformitate?
 • În cazul unui defect al bunului mobiliar (produs) – conform opțiunii dumneavoastră – puteți valida dreptul la garanția pentru vicii ascunse stabilită la punctul 1., sau pretențiile legate de garanția de conformitate.
 • Ce drepturi aveți pe baza cererii de garanție de conformitate?
 • În cadrul cererii de garanție de conformitate puteți solicita ca produsul defect să fie reparat sau înlocuit.
 • În ce cazuri este produsul considerat defect?
 • Produsul este defect dacă nu corespunde cerințelor de calitate în vigoare în momentul introducerii acestuia pe piață sau dacă nu posedă caracteristicile menționate în specificația fabricantului.
 • În ce limită de timp puteți valida cererea de garanție de conformitate?
 • Cererea de garanție de conformitate a produsului poate fi validată în termen de doi ani de la data la care produsul a fost introdus pe piață de către producător. După trecerea acestei perioade acest drept se pierde.
 • Față de cine și în ce alte condiții puteți valida pretențiile legate de garanția de conformitate?
 • Pretențiile legate de garanția de conformitate pot fi validate numai față de producătorul sau distribuitorul produsului mobiliar. În cazul cererii de validare a garanției de conformitate trebuie să dovediți defectul produsului.
 • În ce cazuri este producătorul (distribuitorul) scutit de obligația de garanție de conformitate a produsului?
 • Producătorul (distribuitorul) este scutit de obligația de garanție de conformitate a produsului numai dacă poate dovedi că: – produsul nu a fost fabricat sau comercializat în cadrul unei activități necomerciale, sau – corespunzător concepțiilor științei și tehnicii în momentul comercializării defectul nu putea fi identificat, sau – defectul produsului provine din aplicarea unei cerințe legale sau reglementări oficiale obligatorii. Pentru a fi scutit de această obligație este suficient ca fabricantul (distribuitorul) să dovedească un singur motiv. Vă atrag atenția asupra faptului că pentru același defect nu puteți valida în paralel garanția pentru vicii ascunse și garanția de conformitate. În cazul validării cu succes a pretențiilor legate de garanția comercială însă, pretențiile referitoare la produsul înlocuit, respectiv la partea reparată trebuie validate față de producător.
 • 3. Garanția comercială
 • În ce cazuri puteți beneficia de dreptul la garanția pentru vicii ascunse?
 • În cazul unei livrări defectuoase, pe baza Decretului Guvernamental numărul 151/2003. (IX. 22.) SoftDirect Kft. este obligată să asigure garanția comercială.
 • Care sunt drepturile și termenele limită de care beneficiați în cadrul garanției comerciale?
 • Durata garanției comerciale pentru produsele livrate – în cazul anumitor bunuri de lungă folosință – este de un an, începând de la data primirii produsului de către cumpărător. Cererile de garanție pot fi validate cu ajutorul certificatului de garanție, care este predat cumpărătorului odată cu produsul cumpărat. Cumpărătorul poate să-și valideze cererea de garanție direct la serviciul de reparații indicat pe certificatul de garanție sau la societate.
 • Când este societatea exonerată de obligațiile de garanție?
 • Societatea este scutită de obligațiile de garanție numai în cazul în care dovedește că defectul s-a produs după finalizarea livrării. Vă atrag atenția asupra faptului că pentru același defect nu puteți valida în paralel garanția pentru vicii ascunse și garanția comercială, respectiv garanția de conformitate și garanția comercială, însă drepturile dumneavoastră provenind din garanția comercială vă revin independent de drepturile menționate la punctele 1. și 2.
 • Metoda de notificare a cererilor de garanție comercială sau de conformitate
 • 1. Notificare personală
 • Cumpărătorul poate notifica personal cererea sa de garanție comercială sau de conformitate, la sediul Prestatorului (1066 Bp., Teréz krt. 38.). Atunci, un angajat al Prestatorului întocmește un proces-verbal în care menționează: – numele și adresa cumpărătorului, – denumirea și prețul de cumpărare al produsului, – data cumpărării, – data anunțării defectului,
 • – descrierea defectului, – pretenția pe care cumpărătorul dorește să o valideze, – modul de soluționare a obiecției. În cazul în care metoda de soluționare a obiecției diferă de pretenția cumpărătorului, motivele trebuie
 • menționate în procesul-verbal. O copie a procesului-verbal se înmânează cumpărătorului.
 • 2. Notificare scrisă
 • Cumpărătorul poate trimite Prestatorului pretenția sa de garanție comercială sau de conformitate (1066 Bp., Teréz krt. 38.) prin poștă sau pe cale electronică (licencek@softdirect.hu). Atunci scrisoarea trebuie să conțină:
 • – numele și adresa cumpărătorului, – denumirea și prețul de cumpărare al produsului, – data cumpărării, – data anunțării defectului, – descrierea defectului, – pretenția pe care cumpărătorul dorește să o valideze. Informații privind protecția datelor